Om selskapet

Vi jobber med hele den mekaniske delen av kraftverk inklusiv mekanisk del av generator.
Vi er et lite selskap, men vi er store på erfaring og kunnskap.

OM SELSKAPET

Service og montering av småkraftverk

Vannkraftservice AS (vks) er et uavhengig og selvstendig selskap som oppsto i kjølevannet i Hydroenergi AS. Daglig leder i vks Øyvind Lindstad var innleid av Hydroenergi AS for konkrete oppdrag på montering og service.

Etter opphør i Hydroenergi AS kjøpte vks alle tegninger av kraftverk som Hydroenergi AS hadde levert rundt omkring i verden siden 1980. Dette utgjør ca. 25 hyllemeter med permer og ca. 200 kvm originaltegninger i A0 og A1 format. Dette inkluderte tegninger av anlegg i hele Norge, Baltikum, Italia, Tyrkia, Indonesia og Sør Korea. De fleste anlegg er i størrelse opp til ca. 10 MW, såkalt småkraft og inkluderer både Francis, Pelton og Kaplan maskiner.

Vi jobber med hele den mekaniske delen av kraftverk inklusiv mekanisk del av generator.

Vi tar gjerne imot gode råd og lytter til andre med erfaring for...

...når du tror deg ferdig utlært er du ikke utlært, men ferdig!

Til toppen