Service

Vi jobber med hele den mekaniske delen av kraftverk inklusiv mekanisk del av generator.
Vi er et lite selskap, men vi er store på erfaring og kunnskap.

SERVICE

Service av småkraftverk

For å kunne tilby en serviceavtale kommer vi gjerne på besøk og gjennomgår hva verket består av og dimensjonerer alt slik at tilbudet er spesifisert til nettopp dette verket. Tilbudet omfatter bare det eier ønsker serviceavtale på.
Etter utført service mottar kraftverket en rapport som forteller hva som er gjort og hva som bør gjøres videre, denne rapporten skrives etter hvert som arbeidet utføres og er derfor fersk og korrekt (sannsynligvis med smussflekker)

Arbeidsdokumentet viser hva som skal utføres på en service.

Dette sikrer at hele verket, eller det avtale området blir kontrollert for endringer siden forrige kontroll eller montering, Hele verket deles opp i seksjoner og gjennomgås grundig, bolter kontrolleres, vibrasjoner registreres , sprekkontroll av løpehjul, støymåling rundt i stasjonen, både radielt og aksielt kast registreres med hundredeler. Hydraulikk kontrolleres, eventuell etterfylling av akkumulator, kontroll av lense og pumpeutstyr samt alle ventiler.

Vi jobber med hele den mekaniske delen av kraftverk inklusiv mekanisk del av generator.

Dette dokumentet er selve avtalen mellom verket og Vannkraftservice AS

Sammen med eier registrerer vi hele stasjonens innhold og tekniske spesifikasjoner.

Dette gir også eier en god oversikt over teknisk oppbygging av verket. Avtalen gir eier fast pris på arbeid for avtalte intervaller.

Til toppen